GM Promotion for 2022 Season 1
# Name Ironforge Orgrimmar Dalaran Silvermoon Total
1 AP 🏳️‍🌈 Phai 0 0 0 0 0
2 AP eCrazy 0 0 0 0 0
3 AP Mikka 0 0 0 0 0