GM Promotion for 2022 Season 1
# Name Ironforge Orgrimmar Dalaran Silvermoon Total
1 EU Orange 0 0 0 8 8
2 EU Bozzzton 0 0 0 6 6
3 EU sensei6 0 0 0 0 0
4 EU Chewie 0 0 0 0 0
5 EU Goodandmixed 0 0 0 0 0