Grandmasters
# Player Week 1Week 2Week 3Week 4Week 5Week 6Week 7Playoffs Total Points
1. Gaby 53321553 27
2. Frenetic 15041221 21
3. Seiko 20522231 17
4. Jarla 22203413 17
5. Bunnyhoppor 04324101 15
6. xBlyzes 32215100 14
7. Rdu 22410112 13
8. Felkeine 10052040 12
9. Casie 11120330 11
10. Viper 41200210 10
11. Leta 01131300 9
12. J4YOU 12003120 9
13. Thijs 01211220 9
14. Floki 30130010 8
15. Warma 03102020 8
16. Bozzzton 20012000 5
Stage Top Results Bottom
Group B Frenetic 3 - 0 Seiko
Group B Seiko 3 - 0 Felkeine
Group B Jarla 3 - 2 Frenetic
Group B Jarla 3 - 2 Seiko
Group A Rdu 3 - 1 Bunnyhoppor
Group A Rdu 3 - 2 xBlyzes
Group A Gaby 3 - 2 Bunnyhoppor
Group A Bunnyhoppor 3 - 0 xBlyzes
Top 4 Gaby 3 - 1 Jarla
Top 4 Jarla 3 - 2 Rdu
Top 4 Gaby 3 - 1 Frenetic